2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2011 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2011 roku

 

 • Zarządzenie nr 1/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 2/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 3/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 4/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 5/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 6/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 7/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 8/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2010 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulaminie dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011
 • Zarządzenie nr 10/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2008 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulaminie dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołów do spraw opracowania projektu zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 11/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na Ex libris (graficzny znak własnościowy) Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 12/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za kursy dokształcające
 • Zarządzenie nr 13/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej
 • Zarządzenie nr 15/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 16/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
 • Zarządzenie nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 marca 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 19/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych
 • Zarządzenie nr 20/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Chełmie
 • Zarządzenie nr 21/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji rekrutacyjnych
 • Zarządzenie nr 22/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2011/2012
 • Zarządzenie nr 23/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 24/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
 • Zarządzenie nr 26/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji rekrutacyjnych
 • Zarządzenie nr 27/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 28/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 29/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie szkolenia komputerowego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzanie nr 30/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
 • Zarządzenie nr 31/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
 • Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia Zmian i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 33/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 34/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 35/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • Zarządzenie nr 36/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzanie nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 38/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 39/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wzorów umów o warunkach opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych
 • Zarządzenie nr 40/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opłaty za wydania legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych
 • Zarządzenie nr 41/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Powołania Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 42/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u beneficjenta PO KL oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w beneficjenta PO KL
 • Zarządzenie nr 43/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad sprawowania kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 44/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 45/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz oceny ryzyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
  w Chełmie
 • Zarządzenie nr 46/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Slawistyki
 • Zarządzenie nr 47/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełm
 • Zarządzenie nr 48/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych
 • Zarządzenie nr 49/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ustanowienia Dnia Rektorskiego
 • Zarządzenie nr 50/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Zarządzenie nr 51/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez studentów studiów stacjonarnych
 • Zarządzenie nr 52/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 53/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
 • Zarządzenie nr 54/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 55/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 56/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się