2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2010 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2010 roku

 

 • Zarządzenie nr 1/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko-plastycznego „Wiele czyni, kto wiele kocha – Jadwiga Młodowska – wychowawca nauczycieli
 • Zarządzenie nr 2/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu MOJA KARTKA WIELKANOCNA
 • Zarządzenie nr 3/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu na grafikę komputerową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie V Edycja 2010
 • Zarządzenie nr 4/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych
 • Zarządzenie nr 5/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie Konkursu Matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego
 • Zarządzenie nr 6/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu recytatorskiego literatury obcojęzycznej „LIVING WORD 2010
 • Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 8/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzenie nr 9/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 10/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie Konkursu na najlepszą aplikację komputerową stworzoną w ramach pracy dyplomowej
 • Zarządzenie nr 11/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu konkursu orograficznego Dyktando Chełmskie
 • Zarządzenie nr 12/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzenie nr 13/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2010/2011
 • Zarządzenie nr 14/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji rekrutacyjnych
 • Zarządzenie nr 15/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zasad Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 17/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
 • Zarządzenie nr 18/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze dokonywania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze dokonywania jednorazowych zakupów z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 20/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 21/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 22/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 23/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
 • Zarządzenie nr 24/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zasad wymiany studentów oraz pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach programu Erasmus
 • Zarządzenie nr 25/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzenie nr 26/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzenie nr 27/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011
 • Zarządzenie nr 28/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 września 2010 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 29/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzanie nr 30/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 września 2010 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 31/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2007 w sprawie opłat za usługi biblioteczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 32/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • Zarządzenie nr 33/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 34/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Przyznawania Stypendiów w Ramach Kształcenia Zleconego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 35/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Stosunków Międzynarodowych
 • Zarządzenie nr 36/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzanie nr 37/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia
 • Zarządzenie nr 38/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek za godziny ponad wymiarowe nauczycieli akademickich
 • Zarządzenie nr 39/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie nr 40/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Zarządzenie nr 41/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do celów umarzania kredytów i pożyczek studenckich
 • Zarządzenie nr 42/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 43/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
 • Zarządzenie nr 44/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Raportów Samooceny na Kierunku Elektrotechnika oraz na Kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 45/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
 • Zarządzenie nr 46/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2009 w spawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi
 • Zarządzenie nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia weksla in blanco
 • Zarządzenie nr 49/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 50/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
 • Zarządzenie nr 51/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 53/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2008 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołów do spraw opracowania projektu zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się