Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów ... 2019-09-26 12:00 usługi społeczne 2019-10-21 Zobacz
2 Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem praktycznym lotniczym do licencji ... 2019-10-23 12:00 usługi społeczne 2019-10-17 Zobacz
3 Zakup statku powietrznego wielosilnikowego na potrzeby Centrum Lotniczego PWS... 2019-11-05 12:00 przetarg nieograniczony 2019-10-16 Zobacz
4 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie szkoleń na samolocie oraz symula... 2019-10-16 12:00 usługi społeczne 2019-10-16 Zobacz
5 Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) w ilości 29.000 litrów or... 2019-10-10 12:00 przetarg nieograniczony 2019-10-15 Zobacz
6 Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej... 2019-11-05 12:27 przetarg nieograniczony 2019-10-14 Zobacz
7 Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem praktycznym lotniczym do uzyskania... 2019-10-09 12:00 usługi społeczne 2019-10-11 Zobacz
8 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz szkoleń teoretycznych... 2019-10-08 12:00 usługi społeczne 2019-10-11 Zobacz
9 Dzierżawa statku powietrznego na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższ... 2019-11-12 12:00 przetarg nieograniczony 2019-10-11 Zobacz
10 Ogłoszenie o wyniku postępowania „Usługa cateringowa w związku z Inauguracją ... 2019-09-16 12:00 zapytanie o cenę 2019-09-16 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się