Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Usługa wykonania i wdrożenia złożonego serwisu internetowego (www). w ramach realizacji projektu pt. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”
Usługa wykonania i wdrożenia złożonego serwisu internetowego
(www). w ramach realizacji projektu pt. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ
W CHEŁMIE”
03.03.2020 więcej
Drukowanie książki pt. „Metoda elementów skończonych – przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation” dla PWSZ w Chełmi
Drukowanie książki pt. „Metoda elementów skończonych –
przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS
Simulation” dla PWSZ w Chełmi
24.04.2020 więcej
Dostawa olejów i smarów wykorzystywanych do statków powietrznych przy realizacji szkolenia lotniczego studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie”
Dostawa olejów i smarów wykorzystywanych do statków
powietrznych przy realizacji szkolenia lotniczego studentów
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie”
16.04.2020 więcej
Usługa wykonania, montażu i demontażu banerów dla PWSZ w Chełmie
Usługa wykonania, montażu i demontażu banerów dla PWSZ w
Chełmie
06.03.2020 więcej
Dostawa gadżetów promocyjnych dla PWSZ w Chełmie
Dostawa gadżetów promocyjnych dla PWSZ w Chełmie
06.03.2020 więcej
Wyłonienie członków zespołu ds. racjonalnych dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami w PWSZ w Chełmie w ramach projektu pt. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” – II edycja
Wyłonienie członków zespołu ds. racjonalnych dostosowań dla
osób z niepełnosprawnościami w PWSZ w Chełmie w ramach
projektu pt. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” – II
edycja
04.03.2020 więcej
Usługa wykonania obsług komponentów samolotów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Usługa wykonania obsług komponentów samolotów dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
03.03.2020 więcej
Dostawa mebli
Dostawa mebli stanowiących wyposażenie stanowiska ds.
dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz na
potrzeby stworzenia stanowisk komputerowych dla osób z
niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu pt.
„Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności
dla osób niepełnosprawnych”
17.04.2020 więcej
Usługi hotelarskie w ramach realizacji projektu pt. Kompleksowy program rozwojowy uczelni – II edycja
Usługi hotelarskie w ramach realizacji projektu pt. Kompleksowy
program rozwojowy uczelni – II edycja
17.03.2020 więcej
Usługi zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników PWSZ w Chełmie
zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla
pracowników PWSZ w Chełmie
02.03.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się