Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przeprowadzenie szkolenia do uzyskania uprawnienia na typ statku Cessna 152 w ramach realizacji projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie na rzecz Rozwoju Regionalnego”
Przeszkolenie łącznie 30 osób w trzech edycjach szkolenia (po
10 osób na edycję) na typ według kategorii B1.2 i A2; Poziom
III Line and Base maintenance training; Typ samolotu, silnika:
Cessna 152 /F152 z silnikiem Lycoming / Continental. Szkolenie
obejmie: 30 godzin szkolenia teoretycznego oraz 30 godzin
szkolenia praktycznego w środowisku obsługowym w ramach każdej
edycji szkolenia. Szkolenie realizowane w języku polskim.
Szkolenie zakończone egzaminem teoretycznym pisemnym oraz
egzaminem praktycznym, przeprowadzonym zgodnie z założeniami
programu szkolenia. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z
egzaminu - Wykonawca wystawia uczestnikowi/uczestniczce
certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia/zdanie egzaminu
na typ Cessna 152, zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR
1321/2014 – Certyfikat ukończenia szkolenia na Typ samolotu
Cessna 152 z silnikiem Lycoming O235. Szkolenie realizowane w
dwóch sesjach na edycję.
17.10.2019 więcej
Zapytanie o cenę - usługi edukacyjne w zakresie programu MBA (Master of Business Administration) dla dwóch pracowników PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”
Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne w zakresie
programu MBA (Master of Business Administration) dla dwóch
pracowników PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn.
„Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja” nr umowy
o dofinansowanie POWR.05.05.00-00-0018/18-00.
08.10.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty w zamówieniu na wykonanie i dostawa
materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji komercyjnych
szkoleń modułowych dla Licencji Mechanika Lotniczego
realizowanych przez Organizację Szkolenia Personelu Technicznego
PWSZ w Chełmie.
11.10.2019 więcej
Zapytanie o cenę - usługi edukacyjne w zakresie programu MBA (Executive Master of Business Administration) dla jednego pracownika PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”
Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne w zakresie
programu MBA (Executive Master of Business Administration) dla
jednego pracownika PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn.
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” nr umowy o
dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z102/17-00 z dnia 2018-04-26.
08.10.2019 więcej
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Laboratorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w
Laboratorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie
08.10.2019 więcej
Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie
07.10.2019 więcej
Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku na usługi edukacyjne dla studentów kierunku
Matematyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
03.10.2019 więcej
Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku na usługi edukacyjne dla studentów kierunku
Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
03.10.2019 więcej
Usługa edukacyjna
Usługa edukacyjna w zakresie programu MBA dla kadry HR dla
jednej osoby w ramach projektu pn. „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU
UCZELNI – II edycja
02.10.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się