Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-20 08:21:35  Leszek Zadrąg

Utworzono artykuł 224312 o nazwie 'Uchwały Senatu z 2019 roku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste224312
user_idpuste2501796
resource_idpuste1772
namepusteUchwały Senatu z 2019 roku
category_idpuste39954
language_idpuste1
shortpusteuchwaly-2019
fullpuste

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

publishfrompuste2019-05-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-senatu-z-2019-roku
2019-05-29 11:35:52  Leszek Zadrąg
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-29 11:36:51  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568847/pwsz_w_chelmie_zalacznik_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568847/pwsz_w_chelmie_zalacznik_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

2019-05-29 11:38:14  Leszek Zadrąg
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-29 11:38:48  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568847/pwsz_w_chelmie_zalacznik_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568847/pwsz_w_chelmie_zalacznik_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

2019-10-07 19:25:05  Grzegorz Olszanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

2019-10-07 19:35:00  Grzegorz Olszanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:77px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:51px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:49px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:49px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:49px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:63px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:63px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:63px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:57px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:55px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:55px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:55px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:47px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:57px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:57px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:57px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:28px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:28px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:28px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:38px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:38px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:38px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:40px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:40px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:40px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:36px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:36px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:36px;"> <p> <em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:42px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:42px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:42px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:30px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:30px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:30px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:29px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:29px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:29px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:45px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:45px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:45px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

2019-10-07 21:24:49  Grzegorz Olszanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:51px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:49px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:49px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:49px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:63px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:63px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:63px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:57px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:55px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:55px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:55px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:47px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:57px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:57px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:57px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:28px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:28px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:28px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:38px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:38px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:38px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:40px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:40px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:40px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:36px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:36px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:36px;"> <p> <em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:42px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:42px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:42px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:30px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:30px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:30px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:29px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:29px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:29px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:45px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:45px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:45px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:51px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:49px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:49px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:49px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:63px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:63px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:63px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:57px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:55px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:55px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:55px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:47px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:57px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:57px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:57px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:28px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:28px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:28px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:38px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:38px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:38px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:40px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:40px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:40px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:36px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:36px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:36px;"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/programy-studiow/programy-studiow.html" target="_self"><em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:42px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:42px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:42px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:30px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:30px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:30px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:29px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:29px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:29px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:45px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:45px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:45px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

2019-10-16 11:26:58  Leszek Zadrąg
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2019-10-16 11:29:20  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:51px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:49px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:49px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:49px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:63px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:63px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:63px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:57px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:55px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:55px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:55px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:47px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:57px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:57px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:57px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:28px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:28px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:28px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:38px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:38px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:38px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:40px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:40px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:40px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:36px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:36px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:36px;"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/programy-studiow/programy-studiow.html" target="_self"><em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:42px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:42px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:42px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:30px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:30px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:30px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:29px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:29px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:29px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:45px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:45px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:45px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/643800/uchwala-3_cxxx_2019-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:51px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:49px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:49px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:49px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:63px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:63px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:63px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:57px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:55px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:55px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:55px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:47px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:57px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:57px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:57px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:28px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:28px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:28px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:38px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:38px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:38px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:40px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:40px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:40px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:36px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:36px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:36px;"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/programy-studiow/programy-studiow.html" target="_self"><em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:42px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:42px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:42px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:30px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:30px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:30px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:29px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:29px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:29px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:45px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:45px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:45px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

11  2019-10-16 11:29:50  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/643800/uchwala-3_cxxx_2019-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:51px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:49px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:49px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:49px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:63px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:63px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:63px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:57px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:55px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:55px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:55px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:47px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:57px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:57px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:57px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:28px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:28px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:28px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:38px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:38px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:38px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:40px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:40px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:40px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:36px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:36px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:36px;"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/programy-studiow/programy-studiow.html" target="_self"><em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:42px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:42px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:42px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:30px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:30px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:30px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:29px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:29px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:29px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:45px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:45px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:45px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lista uchwał podjętych przez </span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</span></em></strong></p> <p> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">w 2019 roku</span></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie powołania członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wynagrodzenia członk&oacute;w Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>3/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla student&oacute;w kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w języka polskiego</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>5/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie &bdquo;Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie programu pt. &bdquo;Edukacja wojskowa student&oacute;w w ramach Legii Akademickiej&rdquo; &ndash; część teoretyczna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXVIII/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie likwidacji specjalności kształcenia</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXIX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie kurs&oacute;w</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="623"> <p> <strong><em>CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>1.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>1/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>2.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>2/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>3.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/643800/uchwala-3_cxxx_2019-pdf.html"><em>3/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/643800/uchwala-3_cxxx_2019-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w&nbsp; jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>4.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>4/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>5.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>5/CXXX/2019</em></a></p> </td> <td width="456"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/568862/pwsz_w_chelmie_zal_1_program_studiow-pdf.html"><em>w sprawie określenia efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>6.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>6/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu &bdquo;Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo &ndash; II edycja&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>7.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>7/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zasad opracowywania program&oacute;w studi&oacute;w rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>8.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>8/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="34"> <p> <strong>9.</strong></p> </td> <td width="133"> <p> <em>9/CXXX/2019</em></p> </td> <td width="456"> <p> <em>w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:51px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:49px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:49px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:49px;"> <p> <em>w sprawie jednolitych studi&oacute;w magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:77px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:77px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:77px;"> <p> <em>w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:63px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:63px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXI/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:63px;"> <p> <em>w sprawie określenia liczby miejsc na poszczeg&oacute;lnych kierunkach studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:57px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:55px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:55px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:55px;"> <p> <em>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie studi&oacute;w podyplomowych</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:47px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie uchwalenia Regulaminu Studi&oacute;w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie warunk&oacute;w i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:57px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:57px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:57px;"> <p> <em>w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureat&oacute;w i finalist&oacute;w olimpiad stopnia centralnego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:56px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:56px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:56px;"> <p> <em>w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad pobierania oraz warunk&oacute;w i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:28px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:28px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:28px;"> <p> <em>w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:27px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:27px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:27px;"> <p> <em>w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:46px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:46px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:46px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:38px;"> <p align="center"> <strong>11.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:38px;"> <p align="center"> <em>11/CXXXIII/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:38px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:40px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:40px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:40px;"> <p> <em>w sprawie efekt&oacute;w kształcenia oraz programu studi&oacute;w drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXIV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width:623px;height:39px;"> <p align="center"> <strong><em>CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br /> w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:37px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:37px;"> <p align="center"> <em>1/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:37px;"> <p> <em>w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>2/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:47px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:47px;"> <p align="center"> <em>3/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:47px;"> <p> <em>w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:36px;"> <p align="center"> <strong>4.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:36px;"> <p align="center"> <em>4/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:36px;"> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/programy-studiow/programy-studiow.html" target="_self"><em>w sprawie dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w</em></a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>5.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>5/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie wzor&oacute;w dyplom&oacute;w ukończenia studi&oacute;w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:42px;"> <p align="center"> <strong>6.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:42px;"> <p align="center"> <em>6/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:42px;"> <p> <em>w sprawie Regulaminu potwierdzania efekt&oacute;w uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:30px;"> <p align="center"> <strong>7.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:30px;"> <p align="center"> <em>7/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:30px;"> <p> <em>w sprawie zbycia obligacji skarbowych</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:29px;"> <p align="center"> <strong>8.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:29px;"> <p align="center"> <em>8/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:29px;"> <p> <em>w sprawie zmiany planu rzeczowo &ndash; finansowego</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:45px;"> <p align="center"> <strong>9.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:45px;"> <p align="center"> <em>9/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:45px;"> <p> <em>w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie &ndash; na rzecz Rozwoju Regionalnego&rdquo;</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:34px;height:44px;"> <p align="center"> <strong>10.</strong></p> </td> <td style="width:133px;height:44px;"> <p align="center"> <em>10/CXXXV/2019</em></p> </td> <td style="width:456px;height:44px;"> <p> <em>w sprawie utworzenia studi&oacute;w podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi&rdquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.

1.

1/CXXVII/2019

w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

2.

2/CXXVII/2019

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni

3.

3/CXXVII/2019

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.

1.

1/CXXVIII/2019

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXVIII/2019

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXVIII/2019

w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

4.

4/CXXVIII/2019

w sprawie kursów języka polskiego

5.

5/CXXVIII/2019

w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

6.

6/CXXVIII/2019

w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna

7.

7/CXXVIII/2019

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.

1.

1/CXXIX/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIX/2019

w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

1.

1/CXXX/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

2.

2/CXXX/2019

w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.

3/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4.

4/CXXX/2019

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

5.

5/CXXX/2019

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

6.

6/CXXX/2019

w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

7.

7/CXXX/2019

w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

8.

8/CXXX/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXX/2019

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

2019-10-16 11:29:50  Leszek Zadrąg

Załączono plik 568862

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2472426
user_idpuste2501796
fobject_idpuste568862
resource_idpuste1772
modelpusteArticle
foreign_idpuste224312
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-16 11:29:50  Leszek Zadrąg

Załączono plik 643800

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2472427
user_idpuste2501796
fobject_idpuste643800
resource_idpuste1772
modelpusteArticle
foreign_idpuste224312
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się