Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-15 08:07:20  Leszek Zadrąg

Utworzono artykuł 222935 o nazwie 'Struktura'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste222935
user_idpuste2501796
resource_idpuste1772
namepusteStruktura
category_idpuste5223
language_idpuste1
shortpustestruktura
fullpuste

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

publishfrompuste2019-05-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustestruktura
2019-05-15 08:07:38  Leszek Zadrąg

Pole category_id zmieniło wartość z '5223' na '39586'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id522339586
2019-06-17 09:17:57  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> ' na '<p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Schemat_organizacyjny_2019_1.pdf">Pobierz</a></p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

2019-06-17 09:18:33  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Schemat_organizacyjny_2019_1.pdf">Pobierz</a></p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> ' na '<p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/579660/schemat_organizacyjny_2019_2-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

2019-06-19 13:12:01  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/579660/schemat_organizacyjny_2019_2-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> ' na '<p> Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/580503/zarzadzenie_45_2019_regulamin_organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/579660/schemat_organizacyjny_2019_2-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

2019-07-11 13:33:11  Leszek Zadrąg
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-11 13:35:21  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/580503/zarzadzenie_45_2019_regulamin_organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/579660/schemat_organizacyjny_2019_2-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> ' na '<p> Regulamin Organizacyjny - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594464/regulamin-organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594466/zarzadzenie-50_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/580503/zarzadzenie_45_2019_regulamin_organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594465/schemat_organizacyjny_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

Regulamin Organizacyjny - Pobierz

 

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

2019-07-11 13:37:02  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> Regulamin Organizacyjny - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594464/regulamin-organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594466/zarzadzenie-50_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/580503/zarzadzenie_45_2019_regulamin_organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594465/schemat_organizacyjny_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> ' na '<p> Regulamin Organizacyjny - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594464/regulamin-organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594466/zarzadzenie-50_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/580503/zarzadzenie_45_2019_regulamin_organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594465/schemat_organizacyjny_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594463/laboratoria-csi-pdf.html">Laboratoria CSI</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Regulamin Organizacyjny - Pobierz

 

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

Regulamin Organizacyjny - Pobierz

 

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Laboratoria CSI

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

2019-07-11 13:37:22  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> Regulamin Organizacyjny - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594464/regulamin-organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594466/zarzadzenie-50_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/580503/zarzadzenie_45_2019_regulamin_organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594465/schemat_organizacyjny_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594463/laboratoria-csi-pdf.html">Laboratoria CSI</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> ' na '<p> Regulamin Organizacyjny - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594464/regulamin-organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594466/zarzadzenie-50_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/580503/zarzadzenie_45_2019_regulamin_organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594465/schemat_organizacyjny_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594463/laboratoria-csi-pdf.html">Laboratoria CSI</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Regulamin Organizacyjny - Pobierz

 

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Laboratoria CSI

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

Regulamin Organizacyjny - Pobierz

 

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

 

Laboratoria CSI

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

10  2019-10-11 11:39:27  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> Regulamin Organizacyjny - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594464/regulamin-organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594466/zarzadzenie-50_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/580503/zarzadzenie_45_2019_regulamin_organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594465/schemat_organizacyjny_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/pliki/Regulamin_2018_2.pdf">pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594463/laboratoria-csi-pdf.html">Laboratoria CSI</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> ' na '<p> Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594466/zarzadzenie-50_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Regulamin Organizacyjny -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594464/regulamin-organizacyjny-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie -&nbsp;<a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594465/schemat_organizacyjny_2019-pdf.html">Pobierz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/fobjects/download/594463/laboratoria-csi-pdf.html">Laboratoria CSI</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/jednostki-ogolnouczelniane/">Jednostki Og&oacute;lnouczelniane</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytuty/">Instytuty</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/administracja-uczelni/">Administracja Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/biblioteka/">Biblioteka</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Regulamin Organizacyjny - Pobierz

 

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

 

Laboratoria CSI

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Regulamin Organizacyjny - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

 

Laboratoria CSI

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka

2019-10-11 11:39:27  Leszek Zadrąg

Załączono plik 579660

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2460702
user_idpuste2501796
fobject_idpuste579660
resource_idpuste1772
modelpusteArticle
foreign_idpuste222935
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-11 11:39:27  Leszek Zadrąg

Załączono plik 594463

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2460703
user_idpuste2501796
fobject_idpuste594463
resource_idpuste1772
modelpusteArticle
foreign_idpuste222935
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-11 11:39:27  Leszek Zadrąg

Załączono plik 594464

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2460704
user_idpuste2501796
fobject_idpuste594464
resource_idpuste1772
modelpusteArticle
foreign_idpuste222935
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-11 11:39:27  Leszek Zadrąg

Załączono plik 594465

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2460705
user_idpuste2501796
fobject_idpuste594465
resource_idpuste1772
modelpusteArticle
foreign_idpuste222935
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-11 11:39:27  Leszek Zadrąg

Załączono plik 594466

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2460706
user_idpuste2501796
fobject_idpuste594466
resource_idpuste1772
modelpusteArticle
foreign_idpuste222935
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się