Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-10 09:24:25  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<div> W skład Uczelni wchodzi pięć instytut&oacute;w:</div> <p> <br /> <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/index.php?strona=instytut-matematyki-i-informatyki" title="Instytut Matematyki i Informatyki">Instytut Matematyki i Informatyki</a><br /> Katedra Informatyki<br /> Katedra Matematyki<br /> Katedra Pedagogiki<br /> Katedra Nauk o Bezpieczeństwie<br /> <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/index.php?strona=instytut-nauk-technicznych" title="Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa">Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa</a><br /> Katedra Budownictwa<br /> Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn<br /> Katedra Elektrotechniki<br /> <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/index.php?strona=instytut-neofilologii" title="Instytut Neofilologii">Instytut Neofilologii</a><br /> Katedra Anglistyki<br /> Katedra Slawistyki<br /> Katedra Stosunk&oacute;w Międzynarodowych<br /> <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/index.php?strona=instytut-nauk-rolniczych" title="Instytut Nauk Rolniczych">Instytut Nauk Rolniczych</a><br /> <a href="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/index.php?strona=instytut-nauk-medycznych" title="Instytut Nauk Medycznych">Instytut Nauk Medycznych</a></p> ' na '<div> W skład Uczelni wchodzi pięć instytut&oacute;w:</div> <p> <br /> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytut-matematyki-i-informatyki/" title="Instytut Matematyki i Informatyki">Instytut Matematyki i Informatyki</a><br /> Katedra Informatyki<br /> Katedra Matematyki<br /> Katedra Pedagogiki<br /> Katedra Nauk o Bezpieczeństwie<br /> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytut-nauk-technicznych-i-lotnictwa/" title="Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa">Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa</a><br /> Katedra Budownictwa<br /> Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn<br /> Katedra Elektrotechniki<br /> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytut-neofilologii/" title="Instytut Neofilologii">Instytut Neofilologii</a><br /> Katedra Anglistyki<br /> Katedra Slawistyki<br /> Katedra Stosunk&oacute;w Międzynarodowych<br /> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytut-nauk-rolniczych/" title="Instytut Nauk Rolniczych">Instytut Nauk Rolniczych</a><br /> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/instytut-nauk-medycznych/" title="Instytut Nauk Medycznych">Instytut Nauk Medycznych</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
W skład Uczelni wchodzi pięć instytutów:


Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki
Katedra Pedagogiki
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa
Katedra Budownictwa
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
Katedra Elektrotechniki
Instytut Neofilologii
Katedra Anglistyki
Katedra Slawistyki
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Instytut Nauk Rolniczych
Instytut Nauk Medycznych

W skład Uczelni wchodzi pięć instytutów:


Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki
Katedra Pedagogiki
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa
Katedra Budownictwa
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
Katedra Elektrotechniki
Instytut Neofilologii
Katedra Anglistyki
Katedra Slawistyki
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Instytut Nauk Rolniczych
Instytut Nauk Medycznych

2019-05-13 14:00:09  Leszek Zadrąg

Utworzono artykuł 222155 o nazwie 'Instytuty'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste222155
user_idpuste2501796
resource_idpuste1772
namepusteInstytuty
category_idpuste39587
language_idpuste1
shortpusteinstytuty
fullpuste
W skład Uczelni wchodzi pięć instytutów:


Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki
Katedra Pedagogiki
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa
Katedra Budownictwa
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
Katedra Elektrotechniki
Instytut Neofilologii
Katedra Anglistyki
Katedra Slawistyki
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Instytut Nauk Rolniczych
Instytut Nauk Medycznych

publishfrompuste2019-05-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinstytuty

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się