Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-13 13:55:34  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rektor/rektor.html">Rektor</a></p> ' na '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rektor/rektor.html">Rektor</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Senator</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prorektor ds. studenckich</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz</p> <p> &nbsp;</p> <p> Rada Uczelni</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prorektor ds. Rozwoju</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rektor

Rektor

 

Senator

 

Prorektor ds. studenckich

 

Kanclerz

 

Rada Uczelni

 

Prorektor ds. Rozwoju

2019-05-15 08:04:18  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rektor/rektor.html">Rektor</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Senator</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prorektor ds. studenckich</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz</p> <p> &nbsp;</p> <p> Rada Uczelni</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prorektor ds. Rozwoju</p> ' na '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rektor/rektor.html">Rektor</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/senat/">Senat</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-studenckich/">Prorektor ds. studenckich</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/kanclerz/">Kanclerz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rada-uczelni/">Rada Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-rozwoju/">Prorektor ds. Rozwoju</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rektor

 

Senator

 

Prorektor ds. studenckich

 

Kanclerz

 

Rada Uczelni

 

Prorektor ds. Rozwoju

Rektor

 

Senat

 

Prorektor ds. studenckich

 

Kanclerz

 

Rada Uczelni

 

Prorektor ds. Rozwoju

2019-10-01 13:46:52  Grzegorz Olszanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rektor/rektor.html">Rektor</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/senat/">Senat</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-studenckich/">Prorektor ds. studenckich</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/kanclerz/">Kanclerz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rada-uczelni/">Rada Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-rozwoju/">Prorektor ds. Rozwoju</a></p> ' na '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rektor/rektor.html">Rektor</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/senat/">Senat</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-studenckich/">Prorektor ds. Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/kanclerz/">Kanclerz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rada-uczelni/">Rada Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-rozwoju/">Prorektor ds. Studenckich</a></p> '

Podgląd
2019-10-01 13:50:51  Grzegorz Olszanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rektor/rektor.html">Rektor</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/senat/">Senat</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-studenckich/">Prorektor ds. Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/kanclerz/">Kanclerz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rada-uczelni/">Rada Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-rozwoju/">Prorektor ds. Studenckich</a></p> ' na '<p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rektor/rektor.html">Rektor</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/senat/">Senat</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-rozwoju/">Prorektor ds. Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/kanclerz/">Kanclerz</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/rada-uczelni/">Rada Uczelni</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://pwszchelm.bip.gov.pl/prorektor-ds-studenckich/">Prorektor ds. Studenckich</a></p> '

Podgląd
2019-05-13 13:53:52  Leszek Zadrąg

Utworzono artykuł 222147 o nazwie 'Władze uczelni'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste222147
user_idpuste2501796
resource_idpuste1772
namepusteWładze uczelni
category_idpuste38082
language_idpuste1
shortpustewladze-uczelni
fullpuste

Rektor

publishfrompuste2019-05-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustewladze-uczelni

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się