2019-05-15

Statut

Uchwała nr 1/CXXXIX/2020 Senatu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Uchwała nr 2/CXXXV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Załącznik do uchwały nr 2/CXXXV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Uchwała nr 1/CXXI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Załącznik do uchwały nr 1/CXXI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Uchwała nr 1/CX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

 

Załącznik do uchwały nr 1/XCV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

Załączniki

  uchwała_2_cxxxv_2019.pdf 298,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_2019.pdf 684,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_1_CXXXIX_2020_statut.pdf 478,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się