2019-05-15

Regulaminy

Zarządzenie nr 108/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 25/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznawania zapomóg w związku z wystąpieniem COVID-19 - Pobierz

 

Zarządzenie nr 87/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz, Załączniki do zarządzenia - Pobierz

 

Zarządzenie nr 85/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 1/CXLII/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów PWSZ w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 1/CXLI/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznawania zapomóg w związku w wystąpieniem COVID-19 - Pobierz

 

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 98/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2019 z dnia 27 września 2019 r. - Pobierz

 

Uchwała nr 2/CXXXVII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 1/CXXXVII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 82/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu zajęć praktycznych i prakyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 6/CXXXV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 81/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń dla studentów oraz ustalania Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Pobierz, Załączniki

 

Zarządzenie nr 75/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz - Załącznik 1

 

Regulamin Organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Regulamin Studiów PWSZ w Chełmie obowiązujący od dnia 1 października 2019 r. - Pobierz

 

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 61/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 47/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 1/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 16/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 60/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania  Środkami Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 4/CIX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoł Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2016r. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów - Pobierz

 

Uchwała z dnia 1 października 2015r. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów  - Pobierz

 

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 12/CXII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwo Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 20/CXII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni oraz w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi - Pobierz

 

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Załączniki

  Zarządzenie_45_201...nizacyjny.pdf 8,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizacyjny.pdf 792,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 50_2019.pdf 15,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...bbingowi.docx 14,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_59_2019.pdf 952,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_60_2019.pdf 6,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_Pracy.pdf 4,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_81_2019.pdf 578,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalaczniki_do_81_2019.pdf 734,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6_cxxxv_2019.pdf 2,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 82_2019.pdf 2,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_1cxxxvii_2019.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_2cxxxvii_2019.pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_17_2020.pdf 585 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_18_2020.pdf 5,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_1_CXLI_2020.pdf 13,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_33_2020.pdf 421 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_36_2020.pdf 2,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_1cxlii.pdf 455,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_50_2020.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_85_2020.pdf 10,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załaczniki_do_Zarz_87.pdf 475,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_87.pdf 729,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_90_2020.pdf 153,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_98_2020.pdf 235,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_108_2020.pdf 431,91 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się