Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie PPL(A), CPL(A) na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmie  
Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie PPL(A), CPL(A) na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pil  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
Chełm  
Ulica
ul. Pocztowa  
Numer budynku
54  
Data publikacji od
2019-08-07  
Data publikacji do
2019-11-07  
Termin składania ofert
2019-08-19 12:00  
Numer zgłoszenia
K-ZP.251.32.2019  
Cpv
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie PPL(A), CPL(A) na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ
w Chełmie.

Ilość godzin szkolenia: 100

 Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa o charakterze społecznym według załącznika XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do dyrektywy 2014/825/UE.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony
w ogłoszeniu sposób wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki

  03 Załącznik nr 2...az osób.docx 14,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  02 Załącznik nr 1... - wzór.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  04 Załącznik nr 3... - wzór.docx 18,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  05 Załącznik nr 4...ór umowy.pdf 3,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  01 Ogłoszenie.pdf 5,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  06 sesja otw. ofert.pdf 481,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  07 ogłoszenie - wy...r oferty.pdf 471,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  08 ogł. o zaw. umowy.pdf 625,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się