Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa paliwa lotniczego WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 80.000 litrów wraz z najmem zbiornika do przechowywania paliwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – III edycja  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
Chełm  
Ulica
ul. Pocztowa  
Numer budynku
54  
Data publikacji od
2019-08-05  
Data publikacji do
2019-11-05  
Termin składania ofert
2019-05-30 10:00  
Cpv
09131100-7 Naftowe paliwa lotnicze
34133110-2 Cysterny na paliwo
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa lotniczego WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 80.000 litrów wraz z najmem zbiornika do przechowywania paliwa na terenie lotniska szkoleniowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
w miejscowości Depułtycze Królewskie (odległość od granic miasta ok. 5 km). Zamawiający przewiduje siedem dostaw paliwa. Wymagany termin realizacji poszczególnych partii dostaw Zamawiający określa na maksymalnie 7 dni od złożenia pisemnego (faks/e-mail) zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby paliwo lotnicze dostarczane było samochodami – cysternami wyposażonymi w pompy przetaczające paliwo oraz przewód instalacji odpowietrzającej z końcówką fi 100 mm do połączenia  się z instalacją odpowietrzającą zbiornika. Zamawiający oświadcza, że dokonywane u Wykonawcy zakupy paliwa lotniczego WA UL 91 będą w całości wykorzystywane na cele prowadzenia statutowej działalności w zakresie szkoleń lotniczych studentów i kursantów oraz szkoleń i treningów kadry instruktorskiej. Dokonywane przez Zamawiającego zakupy paliwa lotniczego WA UL 91 są zwolnione z podatku akcyzowego, zgodnie ze stosownymi przepisami Ustawy o Podatku Akcyzowym z dnia 06 grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 z p. zm.) - w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego art. 32 ust. 1 pkt 1. Stosowne potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego AKC-PR  Zamawiającego w tej sprawie stanowi zał. nr 1 do Umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załączniki

  06 unieważnienie.pdf 519,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się