Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dzierżawa śmigłowca na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
13.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
Chełm  
Ulica
ul. Pocztowa  
Numer budynku
54  
Data publikacji od
2019-06-26  
Data publikacji do
2019-10-04  
Termin składania ofert
2019-07-30 12:00  
Cpv
60424100-7 Wynajem statków powietrznych wraz z załogą
 

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa śmigłowca, który zostanie wykorzystany do realizacji szkolenia lotniczego praktycznego do licencji pilota zawodowego studentów kierunku Mechanika
i Budowa Maszyn w ramach specjalizacji pilotaż samolotowy i pilotaż śmigłowcowy, realizowanego w Ośrodku Kształcenia Lotniczego ATO Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chemie.

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

  01 Ogłoszenie.pdf 137,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03 Załącznik nr 1...amóiwnia.pdf 190,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  04 Załączniki nr ... gr. kap..doc 80,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  05 Załącznik nr 6...ór umowy.pdf 265,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  06 Załącznik nr 7 - JEDZ.pdf 84,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...00508b7f8.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  02 SIWZ.pdf 13,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  07 sesja otw. ofert.pdf 467,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  09 Ogłoszenie - wy...r oferty.pdf 489,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10 Ogł. o zaw. umowy.pdf 487,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się