2019-05-16

Opłaty

Zarządzenie nr 83/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie w okresie trwania epidemii COVID-19 - Pobierz


Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie w okresie wakacyjnym - Pobierz

 

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 rokuw sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiująych w Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - Pobierz

 

Uchwała nr 4/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ  w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów - Pobierz

 

Zarządzenie nr 37/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związanych z kształceniem na studiach w języku obcym na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 35/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia numer 23/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych - Pobierz

 

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych - Pobierz

 

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Załączniki

  Zarządzenie_33_2019.pdf 214,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_34_2019.pdf 320,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_35_2019.pdf 713,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_36_2019.pdf 164,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_37_2019.pdf 166,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_39_2019.pdf 168,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_38_2019.pdf 414,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_nr_4_CXXXIII_2019.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_40_2020.pdf 221,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_42_2020.pdf 352,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_41_2020.pdf 550,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_44_2020.pdf 168,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_43_2020.pdf 660,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  48_2020.pdf 170,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_61_2020.pdf 171,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_83_2020.pdf 320,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się