2019-06-10

Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54a
tel./fax.(82) 564 00 80

Dyrektor Instytutu:

Doc. dr inż. Piotr Penkała

tel. (82) 562 11 23

Zastępca Dyrektora Instytutu:

Dr inż. Jerzy Józwik

tel. +48 691035576

 

Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa

Kierownik Działu::
mgr inż. Gabriela Flaga-Błażewska

Katedry:
Katedra Budownictwa
Kierownik Katedry - prof. dr hab. inż. Tadeusz Ciężak
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Katedra Elektrotechniki
Kierownik katedry - dr inż. Paweł Komada

Studenci Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie kształcą się na kierunku Budownictwo na specjalności Budownictwo ogólne, Drogi i ulice, Instalacje budowlane na kierunku Mechanika i budowa maszyn na specjalnościach: Inżynieria lotnicza: specjalizacja: pilotaż samolotowy, pilotaż śmigłowcowy; Inżynieria lotnicza, Mechanika lotnicza, Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, Mechanizacja górnictwa, Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM, Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie, Inżynieria nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, Metrologia i systemy pomiarowe, Automatyka i robotyka przemysłowa oraz na kierunku Elektrotechnika na specjalnościach: Automatyzacja i elektryfikacja kopalń, Odnawialne źródła energii, Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się