2019-05-15

Inne

Uchwała nr 3/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego - Pobierz

 

Uchwała nr 2/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021 - Pobierz

 

Uchwała nr 2/CXXXI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 - Pobierz

 

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych - Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018 - Pobierz

 

Zarządzenie nr 88/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszch absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do celów umarzania kredytów studenckich - Pobierz

 

Uchwała nr 12/LXVI/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na lata 2012-2020 - Pobierz

 

Uchwała nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 - Pobierz

 

Uchwała nr 7/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego - Pobierz

 

Zarządzenie nr 52/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 - Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2017 - Pobierz

 

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2016 - Pobierz

 

Zarządzenie nr 37/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała 3/2016 Komisji Konkursowej z dnia 15 marca 2016r,w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na funkcję Prorektora właściwego do spraw studenckich Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  - Pobierz

 

Ogłoszenie o konkursie na funkcję  Prorektora właściwego do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej Konkursu na funkcję Prorektora właściwego do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2015 - Pobierz

 

Komunikat w sprawie wyboru Prorektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Komunikat w sprawie wyboru Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Komunikat w sprawie sporządzenia rejestru kandydatów w wyborach Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Komunikat w sprawie organizacji wyborów Prorektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Komunikat w sprawie organizacji wyborów Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Komunikat w sprawie wyników wyborów członków Kolegium Elektorów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2014 - Pobierz
 
Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz
 

Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku  w sprawie wysokości opłat za  usługi edukacyjne  na studiach stacjonarnych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie  - Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2013 - Pobierz

 

Uchwała w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pobierz

Załączniki

  Uchwała 2-cxxi-2019.pdf 473,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_nr_3_CXXXIII_2019.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_nr_2_CXXXIII_2019.pdf 4,71 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się