DRUKUJ
2019-06-10

Instytut Matematyki i Informatyki

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54 A,
tel/fax
(82) 562 11 24, 82 565 43 46

Dział Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki, pok. nr 107
Kierownik Działu: mgr Monika Tofil
 

Katedry:
Katedra Matematyki
Kierownik Katedry - prof. dr hab. Dariusz Partyka
Katedra Informatyki
Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. Paweł Mikołajczak
Katedra Pedagogiki
p. o. Kierownika Katedry - dr Beata Komorowska

 

Studenci Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie kształcą się na kierunku Matematyka na specjalności: Informatyczna – administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi, Matematyka ekonomiczna, Zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce oraz na kierunku Pedagogika w specjalnościach: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.