DRUKUJ
2019-05-15

Regulaminy

Uchwała nr 6/CXXXV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 81/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń dla studentów oraz ustalania Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Pobierz, Załączniki

 

Zarządzenie nr 75/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz - Załącznik 1

 

Regulamin Organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Regulamin Studiów PWSZ w Chełmie obowiązujący od dnia 1 października 2019 r. - Pobierz

 

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 61/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 47/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 1/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 16/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Zarządzenie numer 60/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania  Środkami Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 4/CIX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoł Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2016r. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów - Pobierz

 

Uchwała z dnia 1 października 2015r. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów  - Pobierz

 

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 12/CXII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwo Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Uchwała nr 20/CXII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni oraz w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

Regulamin Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi - Pobierz

 

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz