DRUKUJ
2019-05-15

Struktura

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pobierz

 

Regulamin Organizacyjny - Pobierz

 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

 

 

Laboratoria CSI

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

Instytuty

 

Administracja Uczelni

 

Biblioteka