2019-05-13

Administracja Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54
22- 100 Chełm

ul. Pocztowa 54


Biuro Rektora
mgr Agnieszka Ogrodnik
ul. Pocztowa 54, pok. nr 101, tel. (82) 565 88 95, fax. (82) 565 88 94
e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

Sekretariat Prorektorów
mgr Edyta Bronisz
ul. Pocztowa 54, pok. nr 102, tel. (82) 565 09 48

Kanclerz
mgr Jacek Kosiński
ul. Pocztowa 54, pok. nr 113, tel. (82) 565 54 11
e-mail:kanclerz@pwsz.chelm.pl

Sekretariat Kanclerza / Kancelaria Uczelni
mgr Anetta Szczepaniuk
ul. Pocztowa 54, pok. nr 112, tel. (82) 562 10 16


Dział Kadr
Kierownik Działu: dr inż. Rafał Kornas
ul. Pocztowa 54, pok. nr 107-108, tel. (82) 565 88 85
e-mail: kadry@pwsz.chelm.pl

Dział Kwestury
Kwestor: mgr Dorota Morawska
ul. Pocztowa 54, pok. nr 111, tel. (82) 565 60 33, fax 565 69 02
e-mail:kwestura@pwsz.chelm.pl

Dział Pomocy Materialnej Studentom
Kierownik Działu: mgr Monika Kańska
ul. Pocztowa 54, pok. nr 202 tel. (82) 562 06 20

Dział Toku Studiów
Kierownik Działu: mgr Wiesław Dziubiński
ul. Pocztowa 54, pok. nr 203, tel/fax (82) 564 03 01

Dział Obsługi Prawnej
Kierownik Działu: mgr Joanna Czyżma Domańczyk
ul. Pocztowa 54, pok. nr 106, tel. (82) 565 39 99

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Grzegorz Gontarz
ul. Pocztowa 54, pok. nr 106, tel. 665 170 003

Dział Promocji
Kierownik Działu: mgr Krzysztof Ćwiek
ul. Pocztowa 54, pok. nr 204, tel. (82) 562 06 15

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
ul. Pocztowa 52, pok. nr 206, tel. (82) 562 06 22

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik Działu: mgr Magdalena Nowicka
ul. Pocztowa 54, pok. nr 205,
tel. (82) 564 04 56

Biuro Wniosków i Projektów
Kierownik Działu: mgr Elżbiera Czmielewska
ul. Pocztowa 54, pok. nr 210, tel. (82) 562 06 02

Biuro Karier Żak
dr Iwona Surowiec
ul. Pocztowa 54, pok. nr 209, tel. (82) 564 03 59


Centrum Informatyczne
Kierownik Centrum: mgr, inż. Grzegorz Olszanowski
ul. Pocztowa 54, tel. pok. nr 003, (82) 564 37 22

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Marcin Oskierko
ul. Pocztowa 54, pok. nr 201, tel. (82) 562 06 21

Dział Praktyk Studenckich
Kierownik Działu: mgr Elżbieta Miterka
ul. Pocztowa 52, pokój 13, tel. (82) 562 06 01
 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.Poż
dr Lech Mazurek
ul. Wojsławicka 8, tel. (82) 565 77 46

Centrum Lotnicze:
p.o. Dyrektor Centrum Lotniczego Kierownik Odpowiedzialny
mgr inż. Łukasz Puzio
tel. (82) 564 00 28

Sekretariat Centrum Lotniczego
mgr Anna Oskierko
tel. (82) 564 00 28


Ośrodek Kształcenia Lotniczego (FTO)
Kierownik Szkolenia mgr Roman Karbolewski
tel. (82) 564 00 28

Kierownik Jakości/ Kierownik ds. Bezpieczeństwa (SMS)
mgr inż. Zbigniew Smutek
tel. (82) 564 00 28

Organizacja Szkolenia Personelu Technicznego wg PART 147
Kierownik Szkolenia mgr inż. Konrad Markowski
tel. (82) 565 77 00

Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO)
Kierownik CAMO mgr inż Andrzej Szarubka
tel. (82) 562 06 05 wew. 111

Organizacja Obsługowa (AMO)
Szef Techniczny mgr inż. Andrzej Szarubka
tel. (82) 562 06 05 wew. 111
 

Administratorzy Obiektów:
  • mgr Tomasz Kukor: ul. Wojsławicka 8, Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej Depułtycze Nowe
  • mgr Mariusz Bandzul: ul. Pocztowa 54 Budynek C, pok. nr 106
  • mgr inż. Zbigniew Rostecki: Dom Studencki, ul. Nowy Świat 3
  • mgr Paweł Barański: Centrum Studiów Inżynierskich, Depułtycze Królewskie 55

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się